SKOOLLIED

Waar kleurryke kosmos kwistiglik blom,
Staan fabriek van beton en staalkolom;
Simbool van ‘n volk se visioen;
Van durf en moed, van Glo en Doen.
Waar die landman sy oes uit die aarde haal,
En die mynskag diep in die swartgoud daal,
Is die skool waar ons, ons land se jeug,
Ons toekoms grond op geloof en deug.
Met pen of palet, in die klas of op die baan,
is die Weg van die Woord die Weg wat ons gaan:
Ons handel, ons wandel, krag en verstand,
Is in diens van ons skool, ons nasie, ons land!

In Secunda, ons in Secunda
Is die jeug wat glo en doen!

Saamgebind deur ‘n koord van turkoois en geel
op bruin, trek ons op na die hoogste kruin!
Ons is die jeug van Secunda!
Die jeug wat Glo en Doen!

Hoërskool Secunda het sy deure vir die eerste keer oopgemaak in Januarie 1980, met Mnr. D.J. van Tonder as eerste skoolhoof. Die skool was die eerste hoërskool wat in Secunda gebou is.

Die skool se administratiewe blok was nog onvoltooid en die hoof se voorlopige eerste kantoor was by Laerskool Secunda gehuisves.

Die skooldragkomitee is gestig en het aanbeveel dat die skool se kleure roesbruin, suurlemoengeel en turkoois moet wees.

Op 29 November 1980 is begin met die trek vanaf Laerskool Secunda na die administratiewe blok van Hoërskool Secunda. Op aanbeveling van die waarnemende hoof word besluit op die leuse: Glo en Doen. Die metaan molekule sal as basis vir die skoolwapen oorweeg word.

Die eerste leerlinge van die skool is op 12 Desember 1980 ingeskryf. Anna L. Blignaut en Greta Kruger was die eerste twee leerlinge wat by Hoërskool Secunda ingeskryf was.

VISIE

Om vanuit ‘n Christelike waardestelsel en in samewerking met alle belangegroepe, ons jongmense op te voed deur voortreflike onderrig tot volwassenes wat die uitdagings van die hede en die toekoms positief, mededingend en suksesvol sal hanteer.

MISSIE

Ten einde ons visie te realiseer, sal die volgende uitgevoer word:

Ons doelwit is gebalanseerde opvoeding met akademie as die primêre fokus . Leerlinge sal geleenthede gebied word om holisties op alle vlakke te ontwikkel.

Bybelse waardes en ‘n Christelike etos sal gehandhaaf word.

Die volgende waardes moet ten alle tye deur personeel  en leerders voortgeleef word:  respek, verantwoordelikheid, selfbeheersing, dankbaarheid en sorg.

Die waardes van die Grondwet sal beskerm word en in die gedragskode van die skool vervat word.

Die personeel se optrede sal altyd professioneel wees soos vervat in die personeel se gedragskode.

Daar sal van leerders verwag word om verantwoordelikheid te neem vir hulle akademiese werk en buitemuurse betrokkenheid, terwyl selfwerksaamheid en selfbestuur aangemoedig sal word.